Pro pacienty

Info

Pohled na léčbu poruch pohybu v důsledku poškození nervového systému

V průběhu léčení pacientů s pohybovými poruchami často dostávám dotazy na možnosti a účinnost různých postupů ke zlepšení pohybu. Léčba se v dnešní medicíně primárně odvíjí od konkrétní diagnózy, kterou v případě poškození nervového systému určí neurolog. Diagnóza poškození centrálního nervového systému se nejčastěji diagnostikuje pomocí klinického vyšetření, zobrazovacích vyšetření mozku nebo míchy, či dalších pomocných všetření (lumbální punkce, krevní odběry, vyšetření tzv. evokovaných potenciálů a další). U poškození periferního nervového systému se diagnóza nejčastějí opírá o klinické vyšetření a elektromyografické vyšetření.

Obecně platí, že každá forma léčby je tím účinnější, čím rychleji se k ní pacient dostane. Nejvíce patrné je to u akutních stavů, ale platí to také pro pozdější fáze onemocnění. Toto platí i pro naši metodu Ac-tive®, která umožňuje velké části pacientů s poškozením pohybu pomoc k rychlejšímu zlepšení pohybových funkcí. Nejlepší výsledky se daří dosáhnout pokud se k nám pacienti dostanou včas, tedy nejlépe do jednoho měsíce od prvních příznaků poruchy pohybu. Běžná léčba poškození nervového systému zahrnuje různé rehabilitační postupy. Je vhodné, aby pacienti trpící omezením pohybu nespoléhali pouze na naši metodu, ale zároveň s ní využívali i další účinné léčebné postupy, zejména pak cílenou fyzioterapii. Dle našeho názoru k úspěšné léčbě vede komplexní přístup, který by v ideálním případě měl řídit rehabilitační lékař. Ten koordinuje veškeré formy léčby, které pacient podstupuje tak, aby bylo možné dosáhnout maximální zlepšení pohybu a zároveň nedocházelo k přetížení poškozených struktur.

V současné době se pomocí naší metody Ac-tive® úspěšně léčilo více než 170 lidí s ochrnutím, u kterých máme zároveň provedenou videodokumentaci či jiné formy testů k verifikaci klinického efektu. Většina aktuálně léčených pacientů prochází také funkčním vyšetřením v kineziologické laboratoři rehabilitačního oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, kde probíhá objektivizace našich výsledků. V posledních dvou letech je snaha o školení lékařů – akupunkturistů v naší metodě, aby bylo možné provádět tyto aplikace na více místech v rámci České republiky. Kurzy pro lékaře slouží k postgraduálnímu vzdělávání.

Více informací o metodě na: info@ac-tive.cz

Autor a lektor: MUDr. Peter Olšák