Co je metoda Active®?

„Aktivní přístup k léčbě ztraceného pohybu"

Metoda Ac-tive®

Unikátní metoda pro léčbu nervových ochrnutí vznikla spojením lékařské akupunktury, která má v České republice více než 50 ti letou tradici, a znalostí fyzikální medicíny, která se využívá v rehabilitačním lékařství.

Spočívá v aktivaci akupunkturních drah pomocí jehel, které aplikujeme do akupunkturních bodů. Do těchto jehel se poté zavádí elektrické impulzy, které umožňují stimulovat celé akupunkturní dráhy a také jednotlivé akupunkturní body v místech ochrnutých částí těla.

 

Jak probíhá aplikace metody?

Konkrétní forma aplikace metody se odvíjí od typu poškození nervových struktur, případně od typu bolesti. Nejdříve probíhá diagnostika a následně léčba poškozených částí. Při aplikaci se intenzita proudu odvíjí od konkrétního pacienta a jeho subjektivního vnímání. Tedy intenzitu stimulace akupunkturních drah a bodů neurčuje lékař, ale pacient. Tímto způsobem se dá zajistit maximální komfort pacienta, aby mu aplikace nebyla nepříjemná.

 

Komu je metoda Ac-tive® určená?

 

Je určená všem lidem, kteří ztratili možnost pohybovat některou částí svého těla. Nejčastěji se používá k obnově hybnosti:

   1. Po cévních mozkových příhodách (mrtvicích)
   2. Po poranění míchy (spinální léze)
   3. Po operacích mozku
   4. Po úrazu hlavy s poškozením mozku (kraniotraumatech)
   5. V důsledku neuropatie u pacientů s roztroušenou sklerózou.
   6. Po poranění periferních nervů (např. paréza n. facialis – licního nervu)
   7. U dětí po poporodní paréze brachiálního plexu
   8. U pacientů s dětskou mozkovou obrnou
   9. K léčbě spasticity u pacientů po poranění centrálního nervového systému
   10. K léčbě poruchy kontinence

 

Dále je určená všem pacientům s bolestmi pohybového aparátu a jiných typů bolestí a to zejména v těchto případech:

   1. Entezopatie – např. tzv. tenisový loket (laterální epikondylitis), golfový loket (mediální epikondylitis), patní ostruha (plantární fascitis) apod.
   2. Bolesti velkých kloubů (bolesti ramenního pletence, loketního kloubu, kolenního kloubu atd.)
   3. Bolesti páteře
   4. Chronické bolesti např. u revmatoidní artritidy, fibromyalgického syndromu atd.
   5. Bolesti vzniklé v souvislosti s onkologickým onemocněním

 

Krátce o naší alma mater

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje 20 395 studentů v akreditovaných studijních programech (údaj z roku 2017). Univerzita Palackého patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlépe hodnocené české univerzity a vede si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami.