Kurzy pro lékaře

Nabídka odborných kurzů pro lékaře

Podmínky pro absolvování odborných kurzů pro lékaře:

   • Kurz je určen pro lékaře, kteří již absolvovali alespoň základní kurz akupunktury. Ten v pravidelných intervalech organizuje Česká lékařská akupunkturistická společnost. V případě, že jste lékař a chcete se kurzu zúčastnit, ale nejste absolvent výše uvedeného kurzu, je nutné se individuálně domluvit s garantem kurzu.
   • Kurz zaměřený na léčbu paréz a spasticity u dospělých pacientů lze absolvovat až po ukončení základního kurzu.

 

Základní kurz Ac-tive ENF® basic

   • V rámci základního kurzu se probírají možnosti analgezie pomocí metody Ac-tive®.
   • Jsou podrobně probrány metody elektroakupunktury (tedy aplikací elektrického proudu do akupunkturních jehel). Důraz se klade na praktické formy aplikací, výběr jednotlivých drah a bodů. Podrobně jsou probrány zejména zásady bezpečné aplikace a nejčastější léčba bolestivých stavů v ambulantních a nemocničních podmínkách.
   • Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné splnit závěrečný test znalostí. Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát.
   • Kurz je rozvržen do 3 dní: pátek, sobota neděle.
   • Začátek kurzu vždy v pátek od 14:00, ukončení kurzu v neděli ve 13:00.

 

Pokročilý kurz Ac-tive ENF® advanced Adults 

   • Kurz zaměřený na léčbu paréz a spasticity u dospělých pacientů navazuje na základní kurz.
   • Účastníci budou mít možnost se seznámit s aplikacemi metodou Ac-tive® k léčbě všech typů paretických stavů. Důraz se klade na praktické aplikace u centrálních paréz a také u poškození periferního nervového systému, výběr vhodných drah a bodů při konkrétních klinických případech. Dále také využití akupunkturních mikrosystémů a dalších technik k maximální možné obnově funkční hybnosti.

 

Pokročilý kurz Ac-tive ENF® advanced Children

   • Kurz zaměřený na léčbu paréz a spasticity u dětských pacientů.